systém Fiat CODE

Teď krátké povídání o systému Fiat CODE - přepsáno a lehce upraveno z manuálu.V budoucnu se mu budem opět hlouběji věnovat.

 

Klíče:

Klíče dodávané s automobilem jsou 3 (viz obr C,D,E).Klíč C s rukojetí v barvě „bordó“ , je tzv. MASTER klíč , který je dodáván v jediném exempláři a slouží k nahrávání kódu dalších klíčů. Doporučuje se používat pouze ve vyjímečných případech.Jeho ztráta znemožňuje následné zásahy a opravy systému /F/I/A/T/ CODE a ovládání startování motoru.

Klíče D a E jsou určeny pro běžný provoz.

Kódové karty:

Společně s klíči jsou dodávány kódové karty , na kterých je vyznačeno:

H – elektronický kód používaný v případě nouzového startování

I – mechanický kód klíčů

L – místa vyhrazená pro nalepení dalších kódů (dálkové ovládání..)

Výrobce doporučuje jednu kartu pečlivě uschovat a jednu nosit pro případ potřeby s sebou.

Funkce systému:

Pokaždé, když se klíček otočí do polohy STOP , nebo PARK , imobilizér  zablokuje motor.
Otočením klíčku do pozice MAR  se motor odblokuje , ale pouze tehdy , pokud imobilizér rozpozná kód klíče.
Jestliže je kód rozpoznán kontrolka A krátce zabliká a zhasne.
Pokud není kód rozpoznán , kontrolka zůstává rozsvícena společně s kontrolkou B.
V tomto případě vrátíme klíč do pozice STOP a startování zkusíme opakovat. Jestliže problém přetrvává zkusíme nastartovat s jiným klíčem.

Pokud ani teď nejde nastartovat obrátíme se na servis  /F/I/A/T/ .

Pozor!

Každý klíček , který tvoří součást výbavy ,má vlastní kód , jiný než všechny ostatní , který musí být nahrán do paměti systému.

Když požadujete náhradní klíčky , nezapomeňte , že náhrání do paměti (až 7 klíčů) je třeba provést na všech klíčích , včetně těch , které už máte. Proto je nutno obrátit se na servis /F/I/A/T/ a přinést s sebou všechny klíče , vč. MASTER klíče a obě kódové barvy. Kódy klíčů , které nepředložíte , budou během nového nahrání do paměti  z paměti vymazány ,  a tím bude zaručeno , že nedojde k jejich zneužití.

Poznámka:

Rozsvícení kontrolky A za chodu znamená ,že systém provádí vlastní diagnózu.Pokud chcete zařízení vyzkoušet , zastavte a vypněte motor otočením klíčku do pozice STOP.Potom jej znovu otočte do pozice MAR. Kontrolka se rozsvítí a cca po 1s musí zhasnout.

Jestliže zůstává rozsvícená opakujte popsaný postup ,s tím že ponecháte klíček v pozici STOP cca 30s.Pokud závada potrvá kontaktujte servis /F/I/A/T/.

Pokud kontrolka s klíčkem v zapalování nastaveným do pozice MAR bliká , znamená to , že vůz není chráněn.V tomto případě se obraťte na servis /F/I/A/T/.

!!V případě změny majitele vozidla , je nezbytně nutné , aby nový majitel dostal především MASTER klíč a obě karty CODE!!

Pokud nedostanete , nebo nemáte k vozidlu kódové karty a klíče , vystavujete se riziku nákladné opravy v případě poruchy systému.

 code.jpg

 

        Postup nouzového startování

1)     Přečtěte si pětimístný kód C na kartě CODE .

2)     Otočte klíčkem v zapalování do pozice MAR

3)     Sešlápněte plynový pedál až na doraz a držte jej sešlápnutý.Kontrolka vstřikování (B) se rozsvítí na cca 8 s a pak zhasne , potom pustě pedál plynu.

4)     Kontrolka vstřikování (B) začne blikat. Poté co zabliká ve stejném počtu jako je první číslice kódu karty CODE , sešlápněte plynový pedál a držte ho sešlápnutý , dokud kontrolka vstřikování se nerozsvítí na dobu cca 4s a znovu nezhasne.Pak pedál pusťte plynový pedál.

5)     Pro další číslice pokračujte podobným způsobem.

6)     Po skončení operace s poslední číslicí držte plynový pedál sešlápnutý.Kontrolka vstřikování se rozsvítí  a pak zhasne , teprve poté pusťte plynový pedál.

7)     Rychlé blikání kontrolky vstřikování potvrzuje , že operace proběhla správně.

8)     Nastartujte motor otočením klíčku z pozice MAR do pozice AVV.

Po nouzovém nastartování se obraťte na servis /F/I/A/T/.

Ochranná tavná pojistka:

Systém /F/I/A/T/ CODE je chráněný tavnou pojistkou 15A umístěnou v motorovém prostoru vedle baterie.